XML English Abstract Print


مرکز تحقیقات آسیب های روانی –اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی ایلام
چکیده:   (2141 مشاهده)
مقدمه: مطالعۀ حاضر با هدف بررسی رابطۀ الگوهای فرزندپروری و تیپ‌های شخصیتی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه آزاد ایلام انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: این پژوهش از نظر هدف، در حیطۀ تحقیقات کاربردی و از نظر شیوۀ جمع‌‌آوری اطلاعات، مطالعه‌ای توصیفی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل همۀ دانشجویان دانشگاه آزاد ایلام و نمونۀ آماری هم بر اساس فرمول کوکران، تعداد 319 نفر از دانشجویان برآورد شدند. برای به دست آوردن اطلاعات از پرسش‌نامه‌های سبک‌‌های فرزندپروری دیانا بامریند، عامل‌‌های شخصیتی نئو و سلامت روان و نیز استاندارد سلامت عمومی 28 سؤالی گلدبرگ استفاده گردید. داده‌‌ها پس از جمع‌آوری، با استفاده از نرم‌‌افزار SPSS vol.20 و در دو بخش تحلیل توصیفی و همبستگی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) تجزیه‌وتحلیل شدند.
نتایج: نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که میان سبک‌‌ فرزندپروری قاطع و اطمینان‌بخش والدین و سلامت روان فرزندان رابطۀ معناداری وجود دارد (191/0r=،002/0P<)؛ اما میان سبک‌‌های فرزندپروری سهل‌‌گیر (210/0r=،051/0P<)و سبک فرزندپروری مستبد (060/0r=،338/0P<) با سلامت روان همبستگی مشاهده نشد؛ همچنین یافته‌‌ها نشان داد میان عامل‌‌های شخصیتی برونگرایی(068/0r=،049/0P<)، تجربه‌‌گرایی (172/0r=،006/0P<)، انعطاف‌‌پذیری(165/0r=،009/0P<) و وظیفه‌‌شناسی والدین (306/0r=،001/0P<) با سلامت روان دانشجویان رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما میان عامل شخصیتی روان‌‌رنجوری (بی‌‌ثباتی هیجانی) (133/0r=،054/0P<) با سلامت روان همبستگی معناداری دیده نشد.
نتیجه‌گیری: الگوهای فرزندپروری قاطع و اطمینان‌‌بخش در سلامت روان فرزندان نقش مهمی دارند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که بایستی در آموزش‌‌ها مدنظر قرار گیرند.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی بالینی
دریافت: 1399/12/6 | پذیرش: 1400/6/17

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.