XML English Abstract Print


گروه روان‌شناسی، مرکز تحقیقات آسیب های روانی –اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
چکیده:   (2042 مشاهده)
مقدمه: عمل جراحی گذشته از نوع و وسعت آن، یک وضعیت تنش‌زای شدید برای بیماران است. در بیماران آمادۀ جراحی، علاوه بر متغیرهای جسمانی، مؤلفه‌های روان‌شناختی نیز بر کیفیت زندگی بیماران تأثیر می‌گذارد. مطالعۀ حاضر با هدف بررسی ارتباط سنجه‌های روان‌شناختی تیپ شخصیتی D با نوسان‌های فاکتورهای خونی در بیماران آمادۀ جراحی، پیش و پس از عمل جراحی در استان ایلام انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر مطالعه‌ای تحلیلی از نوع توصیفی و استنباطی، پیش و پس عمل از جراحی است. جامعۀ آماری شامل بیماران آمادۀ جراحی مراجعه‌کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر ایلام در سال 1398 بود که از میان آنان، 60 نفر (30 زن و 30 مرد) از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. افراد پیش از عمل جراحی، به رضایت‌نامۀ شخصی و پرسشنامۀ تیپ شخصیتی D (DS-14) پاسخ دادند. میانگین و انحراف معیار داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار vol.20 SPSS و روابط میان آن‌ها از فاکتورهای خونی پیش و پس از عمل جراحی، به‌وسیلۀ آزمون t زوجی و آزمون پیرسون سنجیده شد.
نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد که میان متغیرهای خونی (r=348**، WBC: P≤0.006)، (r=-256*، WBC: P0.048)، (r=282**، Neu: P≤0.031)، (r=354**، Lym: P≤0.006) با شخصیت D رابطۀ معکوس و معناداری وجود دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: شناخت دقیق افراد دارای تیپ شخصیتی D و تأثیر این تیپ شخصیتی بر فاکتورهای خونی پیش و پس از عمل جراحی، راهنمای مناسبی برای انجام مداخلات روان‌شناختی است.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی بالینی
دریافت: 1400/2/31 | پذیرش: 1400/11/17

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.