XML English Abstract Print


دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی، خوی، ایران
چکیده:   (2435 مشاهده)
مقدمه: در چند دهۀ گذشته، روان‌شناسان و متخصصان بهداشت روانی به اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان به‌صورت فزاینده‌ای توجه داشته‌اند. مطالعۀ حاضر به‌منظور بررسی ارتباط میان پرخاشگری و تاب‌آوری با نقش واسطه‌ای معنویت در دانشجویان، با استفاده تحلیل مسیر و معادلات ساختاری انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر مطالعه‌ای توصیفی - تحلیلی است که با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام‌شده است. جامعۀ آماری شامل همۀ دانشجویان مشغول به تحصیل در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاههای علمی - کاربردی شهر ایلام در سال تحصیلی 97- 96 بوده است. بر اساس فرمول حجم نمونه برای میانگین یک جامعه، حجم نمونه در مطالعه 200 نفر برآورد شد که به‌صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردیدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامۀ مشخصات دموگرافیک، پرخاشگری باس و پری، سنجش معنویت، تاب‌آوری کونور و دیویدسون بود. داده‌های پس از ورود به نرم‌افزار، با استفاده از روش تحلیل مسیر و معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار PLS تحلیل شدند.
نتایج: از 200 شرکت‌کننده در مطالعه، 182 نفر (91 درصد) پرسش‌نامه‌ها را تکمیل کردند. بر اساس یافته‌ها، میان معنویت و تاب‌آوری رابطۀ معنادار و مثبت وجود داشت (P=0.03، r=0.154 همچنین میان میزان پرخاشگری با میزان تاب‌آوری، رابطه منفی و غیر معنادار بود (P=0.10، r=0.122). علاوه بر این، میان میزان پرخاشگری و معنویت ارتباط معناداری پیدا نشد (P=0.94، r=0.05). بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش، الگوی معنویت و پرخاشگری می‌تواند حدود 20 درصد از تغییرات مربوط میزان تاب‌آوری در دانشجویان را پیش‌بینی کند. بر اساس این، نتایج معادلات ساختاری معنویت سبب کاهش پرخاشگری و درنتیجه، افزایش میزان تاب‌آوری شده است (r=0.102).
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج مطالعۀ حاضر تأثیر معنویت بر افزایش میزان تاب‌آوری را نشان داد و همچنین بر اساس نتایج، معنویت نقش واسطه‌ای مثبت میان پرخاشگری و تاب‌آوری داشت.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانپزشکی
دریافت: 1400/2/3 | پذیرش: 1400/5/6

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.